Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I Vegårshei kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.